รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 จัดโดย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ( ECOT) รุ่น 1 : 19 ตค 2562

 รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  เป็นวิทยากร  พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล  2562  จัดโดย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ( ECOT) รุ่น 1 : 19 ตค 2562

ความคิดเห็น