รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง Data protection laws ในงานประชุม CIO 2019 สมาคมประกันวินาศภัยไทย 26 ตค 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง Data protection laws  ในงานประชุม CIO  2019  สมาคมประกันวินาศภัยไทย  26 ตค 2562ความคิดเห็น