รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่น 2 (11-12 กค 2562) จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์เกษตรฯ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล เกษมบัณฑิต และ Thai law training ,


รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร  พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่น 2 (11-12 กค 2562)  จัดโดย  สมาคมรัฐศาสตร์เกษตรฯ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล เกษมบัณฑิต และ Thai law training ,

ความคิดเห็น