รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่น 1 (5-6 มิย 2562) จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์เกษตรฯ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล เกษมบัณฑิต และ Thai law training ,

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร  พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 รุ่น 1 (5-6 มิย  2562)  จัดโดย  สมาคมรัฐศาสตร์เกษตรฯ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล เกษมบัณฑิต และ Thai law training ,
ความคิดเห็น