รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมนา พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 จัดโดย สถาบันนโยบายสาธารณะ 29 พค 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมนา พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 จัดโดย สถาบันนโยบายสาธารณะ  29 พค 2562

ความคิดเห็น