รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ วิทยากรบรรยายหัวข้อ กฎหมายกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 22 พค 2562 หลักสูตรกฎหมายกับเทคโนโลยีทางการเงิน จัดโดยสมาคมรัฐศาสตร์ เกษตรฯ
รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  วิทยากรบรรยายหัวข้อ กฎหมายกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  22 พค 2562  หลักสูตรกฎหมายกับเทคโนโลยีทางการเงิน จัดโดยสมาคมรัฐศาสตร์ เกษตรฯ ความคิดเห็น