รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ วิทยากรบรรยาย หัวข้อ กฎหมายกับโซเชียลมีเดียสำหรับงาน HR หลักสูตร HR ดิจิทัล รุ่น 2 วันที่ 9 พค 2562 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ

     รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ วิทยากรบรรยาย หัวข้อ กฎหมายกับโซเชียลมีเดียสำหรับงาน HR  หลักสูตร HR ดิจิทัล รุ่น 2  9 พค 2562 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ
ความคิดเห็น