รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมสัมมนาในงานปกป้องเด็กและเยาวชนจากพนันฟุตบอลออนไลน์ 9 มีค 2561

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  ร่วมสัมมนาในงานปกป้องเด็กและเยาวชนจากพนันฟุตบอลออนไลน์ 9 มีค 2561


ถ่ายภาพร่วมกับ  อ พงศธร จันทรัศมี  ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ]ความคิดเห็น