รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรในงานกิจกรรมค่ายนักเรียนนักศึกษา "เด็กหาเรื่องสร้างภาพ" จัดโดย #สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน 16 มีนาคม 2561

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  ร่วมเป็นวิทยากรในงานกิจกรรมค่ายนักเรียนนักศึกษา 
"เด็กหาเรื่องสร้างภาพ"
16  มีนาคม  2561  


 ความคิดเห็น