รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมนำเสนองานวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับเด็กในสื่อออนไลน์ 6 กพ 2561 จัดโดย “สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมนำเสนองานวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับเด็กในสื่อออนไลน์ 6 กพ 2561 จัดโดย “สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)
ความคิดเห็น