รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมเช่าซื้อไทย กย 2562
ความคิดเห็น