รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากร การอบรม พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 4 วันที่ 18-19 กันยายน 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากร การอบรม พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 4 วันที่ 18-19 กันยายน 2562  หลักสูตรโดย  สถาบันกฎหมายสือดิจิทัล เกษมบัณฑิต สมาคมรัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ ThailawTraining 
ความคิดเห็น