รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรมเพื่อพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ของโครงการกองทุนการศึกษา 11-12 สค 2562รศ  คณาธิป    ทองรวีวงศ์  ได้รับเชิญเป็นวิทยากร   
 ในการอบรมเพื่อพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน
ของโครงการกองทุนการศึกษา 
ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2562
 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 

การจัดค่ายอบรมครั้งนี้  แบ่งเป็น 2 ค่าย คือ
 ค่ายอบรมนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน และ
ค่ายอบรมครูผู้ดูแลนักเรียน 

  รศ  คณาธิป  ทองรีวงศ์  ได้เป็นวิทยากร ในหัวข้อ กฎหมายกับสื่อออนไลน์ ทั้งในส่วนค่ายอบรมนักเรียน  (11  สค )  และค่ายอบรมครูผู้ดูแลนักเรียน ( 12  สค )


https://www.obec.go.th/archives/142088

ความคิดเห็น