รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมอภิปราย ร่าง กม คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 14 มีค 58 จัดโดย สพธอ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมอภิปรายในงานสัมมนา เรื่อง 

 “หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการปรับเปลี่ยน - หลังรับฟังเสียงสะท้อน...ใช่...หรือ...ไม่ใช่?” 


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA 

วิทยากรร่วมสัมมนาประกอบด้วย 
 ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) 

นายธฤต ศรีอรุโณทัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด (เครดิตบูโร) 

รศ. คณาธิป ทองรวีวงศ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

โดยมีนางสาวกฤติยาณี บูรณตรีเวทย์ ทนายความ Baker & McKenzie Co., Ltd เป็นผู้ดำเนินรายการ 


ความคิดเห็น