รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดโดย สพธอ 31 มค 2558

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา จัดโดย สพธอ
 31 มกราคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) 
 ICT Law Center จัดงานสัมมนาหัวข้อ
 “‘การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล’ เกือบ 17 ปีที่รอคอย ทำอย่างไรให้เป็นธรรมและไม่เป็นภาระเกินไป…ในวันที่เราได้รับจดหมายโฆษณา มากกว่าจดหมายจากคนรู้จัก…ในวันที่เรายอมแลกข้อมูลส่วนตัวกับกาแฟแก้วเดียว เสมอ”
 โดย รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้นำเสนอ เหตุผล ความจำเป็น ในการมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกฎหมายเฉพาะของไทย
คลิปงานสัมมนา   https://www.youtube.com/watch?v=fvmx-zrA-yg

ความคิดเห็น