รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม พรบ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการบริหารงาน HR รุ่น 2 วันที่ 12-13 กพ 2563


ความคิดเห็น