คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเฃิญร่วมพูดคุยสถานการณ์ร่าง พรบ มั่นคงไซเบอร์และ พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล ณ สถานฑูตเนเธอร์แลนด์ 15 พย 2561คณาธิป ทองรวีวงศ์ ได้รับเฃิญร่วมพูดคุยสถานการณ์ร่าง พรบ มั่นคงไซเบอร์และ พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล  ณ สถานฑูตเนเธอร์แลนด์  15 พย 2561


ความคิดเห็น