รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมนำเสนอผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ ร่วมกับ ECPAT มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และองค์กรเครือข่าย 12 ธค 2560
ความคิดเห็น