รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ national security laws and the right to privacy ในงานประชุม ASEAN Lawyers’ Meeting 11 May 2016


 การต่อต้านการก่อการร้าย ความมั่นคง และ สิทธิในความเป็นส่วนตัว 
ในการประชุมประจำปี ของ International commission of Jurists 

*************


Kanathip Thongraweewong  participated in a panel discussion :
 


Annual ASEAN Lawyers’ Meeting

Countering Terrorism and Protecting Human Rights


  International commission of Jurists 

11 May 2016 
 

  
 


ความคิดเห็น