รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมการเสวนา กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จัดโดยสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 6 พค 63

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์   ร่วมการเสวนา กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จัดโดยสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)


ความคิดเห็น