รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ บรรยายเรื่อง พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 19 พย 2562
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ได้พัฒนาระบบ Professional Link Digital platform (Prof. Link)  และได้จัดประชุมให้แก่ผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม เพื่อรับฟังแนวทางเข้าร่วมโครงการ Professional Link ซึ่งประเด็นสำคัญในกระบวนการจัดอบรม คือ การตระหนักถึงการดูแลข้อมูลลูกค้าให้เป็นไปตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


 ในการนี้ รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  ได้รับเชิญให้ บรรยายหัวข้อ  พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล  และประเด็นสำหรับระบบ Prof. Linkความคิดเห็น