รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมประชุม คณะทำงานกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องการคุ้มครองเด็กออนไลน์ 19 ตุลาคม 2560

  และนำเสนอความคืบหน้างานวิจัยเรื่องกฎหมายกับการคุ้มครองเด็กออนไลน์
 ต่อ 
คณะทำงานกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
 เรื่องการคุ้มครองเด็กออนไลน์  19 ตุลาคม 2560 


โดยมี อ กัณฑิมา ช่างทำ ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ ม เซนต์จอห์น ทีมงานวิจัย ร่วมประชุมด้วย


ความคิดเห็น