งานเปิดตัว สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล ม.เกษมบัณฑิต 14 กย 60 พร้อมงาน เปิดตัวหลักสูตร ผู้นำองค์กรเยาวชนเพื่่อคุ้มครองเด็กออนไลน์ 14 กย 60


พร้อมงาน เปิดตัวหลักสูตร ผู้นำองค์กรเยาวชนเพื่่อคุ้มครองเด็กออนไลน์ 14 กย 60

โดย สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล  ม เกษมบัณฑิต ร่วมกับ เครือข่ายยุวทัศน์ ความคิดเห็น