รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมแสดงความเห็นในงาน "สานพลังปกป้องเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์" 16 กันยายน 2559

 รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมแสดงความเห็นในงาน 

"สานพลังปกป้องเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์" 


ร่วมดำเนินการโดยหบายองค์กร   กสทช   / กรมกิจการเด็กและเยาวชน /  Inhope foundation

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย     /  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

16-17 กันยายน 2559

โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กทม


ความคิดเห็น