รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมอภิปรายในประเด็น Privacy @ Harvard College in Asia Program 2016 : 14 มีค 59


รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  ร่วมอภิปรายในประเด็น Privacy  : 


Freedom : Better Alternatives to Cyber Security and Privacy in the Context of Human Rights


Harvard College in Asia Program 2016

จัดโดยกรรมการฝ่ายวิชากร Harvard College in Asia Program -- Chulalongkorn University (HCAP-Chula) 


 Panel Discussion ภายใต้หัวข้อ

  "Freedom: Better Alternatives to Cyber Security and Privacy in the Context of Human Rights.”

วันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. 


ผู้อภิปราย
1. อ.สฤณี อาชวานันทกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Thai Netizen Network 
2.  ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต   หัวหน้าภาควารสารศาสตร์ จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3.  รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์   นักวิชาการด้านกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคล  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มซจ 
*****************************************

Kanathip Thongraweewong participated in panel discussion


  "Freedom: Better Alternatives to Cyber Security and Privacy in the Context of Human Rights.”

            Harvard College in Asia Program 2016   , 14 March 2016
                  

panelists :

- Sarinee Achavanuntakul -, Co-founder of Thai Publica and Thai Netizen Network
- Assist. Prof. Pirongrong Ramasoota, Ph.D., Head of the Department of Journalism at Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University
- Assoc. Prof. Kanathip Thongraweewong, Privacy laws specialist and Dean of Faculty of Law, Saint John’s University.

ความคิดเห็น