รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมอภิปรายในงาน "โรมานซ์ได้แค่ไหนถึงไม่อนาจาร" 21 กค 2558


งานเสวนาและอภิปราย โรมานซ์ได้แค่ไหนถึงไม่อนาจาร
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558
ห้องประชุมจุฬาเกษม  อาคารชินโสภณพนิช  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
จัดโดย Cluster Group ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์    -          คุณชณัณกร  เพ็ชรวัฒนา นักแปลดีเด่น รางวัลสุรินทราชา ประจำปี 2557
-          คุณจิตติ หนูสุข                           อุปนายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
-          คุณภัทรรัตน์ ปรัชญาพันธ์            นักเขียนรุ่นใหม่งานแนวโรมานซ์ เจ้าของนามปากกา ภคพร
-          คุณอังสนา ทรัพย์สิน                   บรรณาธิการ/นักเขียนอิสระ และโค้ชนักเขียน
-          คุณนัททยา เพ็ชรวัฒนา               หัวหน้างานรายการ  สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
-          รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์                คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น    
ความคิดเห็น