รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ ข่าว 3 มิติ : ผลกระทบ พรบ ความมั่นคงไซเบอร์ 24 มค 58


 รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ให้สัมภาษณ์ในรายการข่าว 3 มิติ ทางช่อง 3

24 มค  2558


ในประเด็น

ผลกระทบร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์

http://www.thaitv3.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99/113674/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%9E-%E0%B8%A3-%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html


https://www.youtube.com/watch?v=T08sOqGvSss


ความคิดเห็น