รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมแสดงความเห็น (กฎหมายไซเบอร์ฯ) ใน รายการเถียงให้รู้เรื่อง ไทยพีบีเอส 29 มค 58

 คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมแสดงความเห็น

(ในประเด็นผลกระทบสิทธิส่วนบุคคล จากร่าง พรบ มั่นคงไซเบอร์ฯ )

 ใน รายการเถียงให้รู้เรื่อง ไทยพีบีเอส 29 มค 58


ตอน :

กฎหมายไซเบอร์ คุ้มครอง หรือ ละเมิด ? 

 

29 ม.ค. 58 | 20.30 - 21.15 | 
 

ร่วมถกเถียง ประเด็น : กฎหมายไซเบอร์ คุ้มครอง หรือ ละเมิด ?

คู่ดีเบต  :  สุรางคณา วายุภาพ  ผอ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิส์
              อาทิตย์ สุริยะวงกุล  ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต


 นักวิชาการร่วมให้ความเห็น  : 

รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์   / ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ 


ดูรายการย้อนหลังได้ที่ 

http://program.thaipbs.or.th/newsprogram/article140909.ece

https://www.youtube.com/watch?v=ICFpC_c97xE

ความคิดเห็น