รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรใน หลักสูตร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 7 ( 8-9 มค 63 ) โดยความร่วมมือ สมาคมรัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ / Thailawtraining และ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล เกษมบัณฑิต

 รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  ร่วมเป็นวิทยากรใน หลักสูตร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 7 ( 8-9 มค 63 ) โดยความร่วมมือ สมาคมรัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ / Thailawtraining และ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล เกษมบัณฑิต
ความคิดเห็น