รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ วิทยากร หลักสูตร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 สมาคมรัฐศาสตร์เกษตร รวมกับสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล เกษมบัณฑิต 5 มิย 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  วิทยากร หลักสูตร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562
สมาคมรัฐศาสตร์เกษตร รวมกับสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล เกษมบัณฑิต 5  มิย 2562

ความคิดเห็น