รศ คณาธิป ทองรวึวงศ์ ร่วมประชุมนานาชาติ เกี่ยวกับการปกป้องเด็กจากการแสวงประโยชน์ทางสื่อออนไลน์ วันที่ 3 พย 2017รศ คณาธิป ทองรวึวงศ์ ร่วมประชุมนานาชาติ เกี่ยวกับการปกป้องเด็กจากการแสวงประโยชน์ทางสื่อออนไลน์   3 พย 2017

Regional Workshop for Promoting Comprehensive and Harmonized National Legislation aimed at Preventing and Combating Online Child Sexual Exploitation (OCSE) in ASEAN Member States, 2-3 November 2017, Bangkok, Thailandความคิดเห็น