คณาธิป ทองรวีวงศ์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับ พรบ คอมพิวเตอร์ กับ การเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต ใน Nikkei Asian Review


 คณาธิป ทองรวีวงศ์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับ พรบ คอมพิวเตอร์ กับ การเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต ใน Nikkei Asian Review


โดยคุณ  MARWAAN MACAN-MARKAR,September 1, 2017 

บทความเรื่อง  

Thai junta steps up internet censorship drive

 
บทความเต็มอ่านได้ที่ 


https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Thai-junta-steps-up-internet-censorship-drive?page=2

ความคิดเห็น