คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากร งานสัมมนา หายนะเยาวชน 4.0 บนกฎหมาย 0.4 โดย สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล เกษมบัณฑิต ร่วมกับ เครือข่ายยุวทัศน์ และองค์กรเครือข่ายอื่นๆ 14 กย 60


คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากร งานสัมมนา หายนะเยาวชน 4.0 บนกฎหมาย 0.4  โดย

 สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 ร่วมกับ เครือข่ายยุวทัศน์ และองค์กรเครือข่ายอื่นๆ  14 กย 60


ความคิดเห็น