รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมจัดและเป็นวิทยากร การอบรม พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 5 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมจัดและเป็นวิทยากร การอบรม พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 5  วันที่ 17-18  ตุลาคม  2562      หลักสูตรจัดโดย   สถาบันกฎหมายสือดิจิทัล เกษมบัณฑิต สมาคมรัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ ThailawTraining  ความคิดเห็น