รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ และเป็นวิทยากรนำเสนอภาพรวมปัญหากฎหมายการพนันออนไลน์ : คณะทำงานลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากพนันออนไลน์ 13 กพ 62

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล เกษมบัณฑิต ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ และเป็นวิทยากรนำเสนอภาพรวมปัญหากฎหมายการพนันออนไลน์ : คณะทำงานลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากพนันออนไลน์ 13 กพ 62
ความคิดเห็น