โพสต์

รศ.คณาธิป ได้รับเฃิญจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม ร่วมอภิปราย กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในงาน "สารพันความรู้เพื่อบริการนักท่องเที่ยว" วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ครับ ณ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด เขตพญาไท

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ วิทยากร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโดยสภาองค์การนายจ้าง , ECOT รุ่นที่ 4 กค 2563

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ วิทยากรบรรยาย พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล ในโครงการ PDPA รุ่น 10 โดยสมาคมรัฐศาสตร์ เกษตรฯ ม เกษมบัณฑิต และ Thailawtraining 11-12 มิย 63 รร โนโวเทล สยามฯ