บทความ

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 จัดโดย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ( ECOT) รุ่น 2 : 9 พย 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากร พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 จัดโดย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ( ECOT) รุ่น 1 : 19 ตค 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง Data protection laws ในงานประชุม CIO 2019 สมาคมประกันวินาศภัยไทย 26 ตค 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมจัดและเป็นวิทยากร การอบรม พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 5 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์ เป็นวิทยากร การอบรม พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 4 วันที่ 18-19 กันยายน 2562